Tembellik Hakkı- Paul Lafargue / Kemal Albayrak

reklam
01 Ağustos 2019 0

1848 ÇALIŞMA HAKKININ ÇÜRÜTÜLMESİ

Eser l’Egalite gazetesinde 1848 Çalışma Hakkının çürütülmesi üzerine yarı ciddi yarı alaycı bir üslupla kaleme alınan yazılan makalelerin eklerle genişletilmesinden doğmuş. Kitap İhya Kahraman’ın 12 sayfalık sunuşu ve Bob Black’in 25 sayfalık denemesiyle zenginleşen ve adeta güncellenen bir kaynak halini alıyor.

Geçmişin tozlarını kaldıran filozofların ve aydınların görüşlerini ortaya koyan Lafargue tembellik konusunda kendisine dayanak olacak çok sayıda bilge ve görüş bulmakla birlikte kilise ve din adamlarının sermaye ile ortaklığını da ispatlıyor. Geçmişten bugüne bakan Lafarque mutlu insan, kölelik, çalışma hayatı üzerine geniş bir coğrafyada düşüncelerine destek buluyor. Çalışma saatlerinin 3 saate indirilmesini iş güvenliği, verimliliği doğanın ve insanın tüketimini sınırlandırmasını savunan düşünür bugün de çoğu insanın doğaya dönüş düşüncesini Feng Şui felsefesini içinde barındırıyor. İhtiyacından fazlasını üretebilmek tüketimi arttırmak için üretilen malları hilekarlıkla bozmak yeni tüketiciler bulabilmek adına başka kıta ve ülkelere savaş açmak çalışarak dünyayı felakete sürüklemenin bir sonucu olarak gösteriliyor. Yaşadığımız dünyada hastalıkların, yok edilen doğanın bozulan dengenin sorumlusu da çalışmayı kabul eden proleterler ve gönüllü köleler olarak gösteriliyor. Makine ve sanayi kollarının çalışma hayatında bir ilerlemeye yol açmadığı aksine daha çok çalışmaya sebep olduğu söyleniyor. Damadı olarak Marx’ın görüşlerine bizzat tanıştığı Fourier, Simon ve Darwin’in fikirleriyle düşüncelerini savunuyor.

Bob Black makalesinde iş güvenliği, sosyal yaşamın değeri insan hayatının mutlu kılınmasını iş hayatının özgürleşmesine çalışma şartlarının iyileştirilmesine bağlıyor. Bugün hayatımızın tamamına yakınını iş hayatında geçirdiğimizi düşünürsek kişiliğimizi davranışlarımızı sosyal yaşantımızı psikolojimizi etkileyen iş dünyasında istediğimiz işte istediğimiz kadar çalışma şansı bulmak bir ütopya gibi gelse de hayalini kurmak dahi güzel. İntihara sürükleyen, hayatları karartan, suça yönelten stres dolu iş dünyasından uzaklaşmak işini sevmeyen zorunluluk nedeniyle yaşayan insanlığın istediği kadar istediği işte çalışması kurmayı unuttuğu hayaller arasında yerini alıyor.

Bir yüzyıldır şu zoraki iş, kemiklerini kırıyor,canlarını çıkartıyor, sinirlerini geriyor; bir yüzyıldır açlık bağırsaklarını buruyor ve beyinlerinde sanrılara yol açıyor. Ey tembellik, acı artık ne zamandır sürüp gelen şu sefaletimize! Soylu erdemlerin ve sanatların atası sen, sen ey tembellik, merhem ol insanların tüm kaygılarına!

Hey proleterler, çalışma kör inancıyla sersemleştirilmiş sizler, şu filozof takımının kıskanç bir itinayla sizden gizlediklerini görün işte. “Emeğini para karşılığı veren bir yurttaş, kendini bir köle derecesine indirmekte ve yıllarca hapsi gerektiren bir suç işlemektedir!”

BENZER KONULAR
YORUM YAZ