Dikensiz Gül / Furkan Çirkin

reklam
01 Temmuz 2019 0

‘‘Tanrı peygambersiz olur da, peygamber tanrısız olmaz
Peygamber kitapsız olur da, kitap peygambersiz olmaz’’
Dedi sayın şair
/
Zaten bütün şairler de biraz peygamberdir
-Ama tanrıdan da değil kitaba da değil-

‘‘Mecnun Leyla’sız olur da, Leyla Mecnun’suz olmaz
Leyla çölsüz olur da, çöl Leyla’sız olmaz’’
Dedi sayın şair
/
Zaten bütün şiirler de biraz Leyla’dır
-Ama Mecnun’un da değil çöllü de değil-

‘‘Şair şiirsiz olur da, şiir şairsiz olmaz’’ dedi sayın şair
‘‘Şiir şairsiz olur da, şair şiirsiz olmaz’’
Diye de ekledi
/
Şair de şiir ha allahlık
Biri birisiz olur da
Birbirinsiz olmaz

BENZER KONULAR
YORUM YAZ