Bir Edebiyat Adası: Yaşar Kemal Sempozyumu’nun Ardından / Fatma Nuran Avcı

reklam
01 Mart 2017 0

foto

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Yaşar Kemal Sempozyumu 16/17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Katılımcıların bildirileri; Bir Anlatıcı olarak Yaşar Kemal, Anlatıcılığının Kaynakları, Roman Dünyasına Bakış, Yaşar kemal Anlatısının Çeşitliliği, Birikimi Taşıyan anlatıcı olarak beş ana başlık altında oturumlar düzenlenerek sunuldu. Ülkemizin değerli akademisyenleri ve yazın insanları Yaşar Kemal’in edebiyatımızdaki yerini dile getirdiler. Onun edebiyattaki öncü yanından, edebi kişiliğinden söz ederek eserlerini bilimsel, sosyal, tarihsel açıdan yorumladılar. Çukurova’dan İstanbul’a uzanan yolculuğunu, yaşamını anlattılar. Sunumların kitaplaştırıldığı bu önemli sempozyumdan dikkat çeken başlıklar şöyle:

Belediye Kütüphaneler Müdürü Şafak Pala, yazarın kitaplarının kütüphanelerde en fazla okunduğunu söyledi.

Yazar, eleştirmen Feridun Andaç, “Düşsel, gerçekçi, çağdaş anlatıdır Yaşar Kemal. Biraz Dede Korkut, biraz Babil destancısı, biraz Evdalê Zeynıke, biraz Karacaoğlan…” deyip Yaşar Kemal’in, hem kurucu, hem soy yazar olduğunu belirtti.

Yazar Özdemir İnce, “Biçime önem verdiklerini ileri sürenlerin kâtip gibi yazdıkları bu ülkede, gerektiğinde bağlanmaktan kaçınmayan Yaşar Kemal, Türk dilini özgürleştiriyor, kanatlandırıyor, coşturuyor. Yaşar Kemal’i okurken Türkçenin ne kadar büyük bir dil olduğunu anlıyoruz,” dedi.

Eleştirmen Semih Gümüş, “Yaşar Kemal’in bütün romanlarını doğru okuma biçiminin ne olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum,” diyerek, sözlerini şu cümleyle bitirdi. “İçindeki çocuk saflığı ve iyi yürekli kişiliğiyle tanıdığım en iyi insanlardandı Yaşar Kemal.”

Prof. Dr. Onur Bilge Kula ise, “ Epik Saflık ve İnsancılın Yazınlaştırımı” başlığında oldukça kapsamlı bildiri sundu katılımcılara. Konuları yazarın romancılığının çeşitli boyutlarda incelenmesi açısından önemliydi.

Yaşar Kemal, Homer’den Karacaoğlan’a uzanan anlatı geleneğini yetkinleştirmiştir, Epik naiflik ve Yaşar Kemal Romanı, Yaşar Kemal’e göre yerel-evrensel diyalektiği, Yazınsal biçem ve öz- yabancılaşma, İnce Memed’in bireysel ve toplumsal bilinç gelişimi gibi bölümler halinde bildirisini sundu.

Yaşar Kemal Sempozyumunun, ”Anlatıcılığının Kaynakları” adlı oturumundaysa, ilk konuşmayı,” Geleneksel Anlatıdan Çağcıl Söyleme,” adlı başlıkla Adnan Binyazar yaptı.

“Yaşar Kemal, kendi deyimiyle, “düşsel bir ülke” kurmuştur romanlarında. Düşsel ülkenin kişileri mitsel olmalıdır. Mit insanı da, ya kutsallaştıracak denli iyi ya da hain, madrabaz, işbirlikçi, çıkarcıl, her ahlaksız aşağılıktır.”

Mahmut Temizyürek ise, “Tarihsel Rahim, Kültürel Doğum, Yazınsal Anlatım,” diyerek Yaşar Kemal’in dilinin doğumunu anlatırken, onun benzersiz yönüne de şu cümleyle dikkat çekti:

“Her bir şeyi ilk kez görmüş gibi, sanki kalan tek gözünde kocaman bir teleskopla yeni bir yıldızı keşfedercesine inceleyen bir kâşif gibi anlatmayı yaşam yoluna dönüştürmeseydi; Yaşar Kemal diye bir yazar doğmayacaktı.

Yard. Doç. Dr. Emine Sonal’ın bildirisinde ise Yaşar Kemal’in Binboğalar Efsanesi ve William Faulkner’in Sartoris isimli eserlerinde ulusal kimlik oluşturma çabası konusunda, eski ve yeni değerler arasında yaşanan çelişkiler adlı bildirisini sundu.

“Roman Dünyasına Bakış” adlı oturumda, Prof. Dr. Handan İnci “Yaşar Kemal’in İstanbul’u”; Prof. Dr. Birsen Karaca “Yaşar Kemal’in Romanlarında Yaşayan Kadınlar” ; Yard. Doç. Dr. Seza Yılancıoğlu “Yılanı Öldürseler’in Yazın Dünyasına Kısa Bir Bakış”; Ömer Türkeş , “ Epik Anlatı Ustası”; Konur Ertop “Çocuklarla Gövende Tutan Yaşar Kemal”

“Yaşar Kemal’in Anlatısının Çeşitliliği” adlı oturumda; Feridun Andaç “Edebi Çeşitlilik ve Yaşar Kemal Anlatısı”; Uğur Kökten “Yaşam ve Yaşar Kemal”; Metin Turan “Romantik Tarihçilikten Halkçı Folklorculuğa Bir Mecbur Anlatıcı: Yaşar Kemal”

“Birikimi Taşıyan Bir Anlatıcı” adlı oturumda; Prof. Dr. Ayten Er- Doç. Dr. Selma Eryıldırım “Yaşar Kemal’in Dünyasında Renkler; İnce Memed”; Atilla Birkiye “Ağrıdağı Efsanesi. Aşk, Zindanının Kapısını Açar mı?”; Prof. Dr. Hülya Nutku “Sahne Sanatlarına Esin Kaynağı Olan Yazar; Yaşar Kemal”; Gürol Tonbul    “Alloş” : “Yaşar Kemal Tiyatrosu’nun Teneke Oyununda İrdelenmesi ve Rejı Notları”; Işıl Özgentürk “ Ustam Yaşar Kemal”; Tunca Aslan “Sinemanın Erişemediği Büyük Usta: Yaşar Kemal”; Mehmet Akif Ertaş “Çukurovalı Bir Mavi Anadolucu: Yaşar Kemal”; Nahit Kayabaşı “Yaşar Kemal’in Düzyazılarına Yansıyan Düşünce Dünyası” adlı bildirilerini sundular.

Cevat Çapan’ın yaptığı kapanış konuşmasıyla Yılın Yazarı Yaşar Kemal öykü ödülü törenine geçildi. Yarışma jüri başkanı Feyza Hepçilingirler, yarışmaya 1124 öykünün katıldığını belirtti. Türkçenin zenginleştirilmesine ve yeni yazarların kazanımı amaçlanan yarışmanın biricisi Fatma Nuran Avcı, ikincisi Serenay Sasa ve üçüncüsü Mehmet Sait Taşkıran’a ödülleri verilerek sempozyum sona erdi.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ