sakarya escortsakarya escortsakarya escortsakarya escortsakarya escort

Zamanın Varoluşu / Berçem Aydın

01 Ağustos 2019 0

Zamanı kavramak, düşünmek ve anlamlandırmak; filozoflar, toplumlar, bireyler arasında farklı cevapları olan ve hala daha gizemini, düşünselliğini koruyan üstüne düşünülesi ve sorgulanası bir kavramdır. Zamanı anlamak aslında onu yaşamakla başlar. Peki,zamanı nasıl yaşarız? Zaman kavramı görebildiğimiz biçimlendirebildiğimiz saat ile aynı şey midir? Ve zaman nasıl oluşur? Augustinus’un itiraflar adlı eserinde de söylediği gibi “ Bunu bana kimse sormasa bilebiliyorum, fakat biri sorarsa nasıl açıklayacağımı bilmiyorum, şurasını kesin olarak söyleyebilirim ki, hiçbir şey geçmeseydi geçmiş zaman olmazdı; hiçbir şey olacak olmasaydı gelecek zaman olmazdı; hiçbir şey olmasaydı şimdiki zaman olmazdı.

Aslında zaman kavramı şimdiki anlarla oluşur. Fakat şimdiki an hiçbir zaman fark edilemez ve anlaşılamaz bir bütünlüktür çünkü siz onu fark ettiğinizde o çoktan geçmiş olmuştur. Yani farklı bir biçimde söylemekgerekirse; var olan hep şu andır. Geçmiş, şimdiyi oluşturmak için vardır. Gelecekise yoktur şimdilerle kendini mümkün hale getirir. Yani şu anın geçmişi vegeleceği olarak hayat bulurlar. Augustinus’a göre geçmiş belleğimizde var olur.Geçmiş bellekte çok uzun süre kalamaz ya da bazıları azalır ve yok olurbazılarıysa belleğimizde kalarak yaşar bununla beraber aslında geçmiş yineşimdiki geçmiş olarak kalır ve artık düşünceleri, hayalleri, anıları kapsar.Gelecek ise şimdiki var olacaklarda saklıdır. Dolayısıyla da zaman soyut birkavramdır, bizim zihnimizde saklıdır. Bir varlığı ancak ve ancak zaman ve mekânçerçevesinde düşünerek algılayabiliriz. Çünkü her şeyi zaman kavramı ile birliktekavrarız.

 Martin Heidegger’in ‘Varlık ve Zaman’ adlı eserindede üzerinde durulan zamansallık aslında bu kavramların hepsini içine alır. Onagöre “zaman, dasein’ın varlık anlayışının ufkudur.” Zamansallık hayata anlamkatar; geçmişi, şimdiyi ve geleceği anlamlı kılar. Zamanın üçlü yapısı( geçmiş, şimdi, gelecek) ,insan varlığını bulunuş, davranış ve hareketsel bütününden meydana gelen özenli yapısı ile birlikte, zamansal ve sınırsız bir varlık olarak kavramamızı sağlar.Bizler zamanı algının çeşitli izlenimleriyle anlamlandırırız. Bu yüzden zamansallık açık uçluluğun dagösterir. Yaşantılarla hayat bulur. Peki, zaman sonsuz an mıdır? Bunu anlamak için şimdinin penceresinden bakmak gerekmektedir.  Sonsuzluk hala var olandır. Yani şimdikizamanın içerisindeki ebediyettir. Şimdiki zaman bitene kadar sonsuzluk var olacaktır. Bu bakış açısıyla baktığımızda çıkan sonuç zamanı yenebilenin ölümüde yenebileceğine yöneliktir. Zamanın, insanın belleğinde oluşması bütünlüğü oluşturuyorsa, zaman bir var olmadır. İnsanlığı,yaşamı, geçmişi, şimdiyi ve geleceği anlamlı kılandır. Sonuç olarak zamanın birbölümü var olmuştur, artık yoktur; öteki bölümü ise var olacaktır, henüzyoktur. Bahsi geçen tüm kavramlar ise  şimdiki anlarla oluşacak, anlam kazanacaktır. Bütünbu söylemlerden sonra tek yapmamız gereken Aristoteles’in sözüne kulak vermekteaslında. Aynı onun da söylediği gibi; “Zaman olmasaydı şimdi olmazdı, şimdiolmasaydı zaman olmazdı.”BENZER KONULAR
YORUM YAZ

YAZARLAR