garip
garip
garip

Diriliş Neslinin Amentüsü / Ayhan Şimşek

reklam
01 Şubat 2016 0

“Ey Sevgili” denince akla gelen, aşk ile yoğrulmuş, şiirle kanatlanmış, derviş sabrı ile kök salmış bir düşünce sisteminin mimarı olan Sezai Karakoç’un 1976’da ilk baskısının yapıldığı “Diriliş Neslinin Amentüsü”, özlemi duyulan diriliş neslinin müjdecisidir adeta! Sezai Karakoç’un kanaati şudur: “Öncü bir neslin, diriliş neslinin yetişmesi elzemdir. Bu neslin en belirgin özellikleri; tarih bilinci ve derinliği içinde yaşadığı toplumla barışık olma ve toplumunun her katmanında varlık gösterme, çalışkanlık ve savaşçılık olmalıdır.”

Her dinin, dâvanın, ideolojinin bir “âmentü”sü vardır. Âmentü, yolun en başında inanılması gerekli değerler, prensipler manzumesidir. İfadenin Türkçe tam karşılığı “inandım” demektir. Yani o dinin, dâvanın ayırıcı niteliklerini bütünüyle kabullenmektir. Bir yaşam biçimidir aynı zamanda. Bir dünya görüşünü benimseyiştir; varlığı algılayış ve düşünüş tarzıdır.

Bilginler, mütefekkirler, edipler tarihin hemen her döneminde inanılması gerekli değer ve prensipleri anlattıkları kitaplar kaleme almışlardır; Bu kitapların bir kısmına ütopya, bir kısmına Distopya denilmiştir. Sezai Karakoç ise “Amentü” diyerek, şiirsel bir dille haritalar çizer, rotalar tayin eder, aklın kalp gibi atmasını sağlar, kalbin akıl gibi davranmasını.  “Yanmışsam, külümden yapılan bir hisar vardır” diyen şâirin, yürek yangınından yükselttiği diriliş hisarının inanç temelleridir bu âmentü. Mütefekkirin coşkun iman ve umut ırmağının çağlayışıdır irfan bahçemize. Bozgun havasının sürüp gittiği şu yeniçağda, bizi yüce bir ülküye sürükleyişidir.

“…Müslüman için, iş ibadettir. Müslümanlara hizmet etmek, dünyayı Allah yolunda imar etmek, ibadettir. Selamet ve güven içinde ezanların minarelerden yükselmesi, namazların kılınması, müslüman ordunun düşman ordularından daha üstün bir silah donanımı içinde olmasına bağlıdır….”

“…Peygamberlerin ve velilerin aynı zamanda çok defa meslek pirleri olduğunu bilen ve bu geleneğin özüne inen direniş erleri, erenleri ve pirlerinin de İslam’ın yeniden diriliş toplumunu kurarken ekonomi ve kültüre hayatlarını adayan kahramanlar olacakları açık bir gerçektir.”

Bu dâva yeni bir dâva değildir elbette. Bu dâva, ilk insan ve ilk yol gösterici Hz. Adem’in, özgür inanç gemisinin kaptanı Hz. Nuh’un, ateş imtihanından geçmiş Hz. İbrahim’in, toplumu yönetecek altın kuralları sütunlar gibi ufkumuzda yükselten Hz. Musa’nın, ölü gönülleri dirilten soluğun sahibi Hz. İsa’nın, nihayet en büyük yol gösterici, bütün insanlığa ışık tutucu Hz. Muhammed’in dâvasıdır.

Kulak vermeliyiz bu samimi çağrıya. Gönlümüzü açmalı, sahip çıkmalıyız. Çünkü bu, çağdaş dünyanın karanlık dehlizlerinde yolumuza ve yönümüze ışık tutacak bir âmentüdür. Ölü toprağı serpilmiş ruhumuzu diriltecek ve bizi kendimize getirecek bir âmentüdür.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ

YAZARLAR
Hüseyin Opruklu
Bilgi yok.