Aile Fertleri ve Toplumun Müzisyenlere Bakışı

Ne yazık ki ülkemizde ailelerin ve çevredeki insanların yaygın bir inanışı ve görüşü, müzik yapanların başka bir işe yaramayacakları yönündedir. Bazı aileler müzik eğitimi alan çocuklarının, okuldaki eğitimlerinde bir düşüş gözlemlediklerinde ya da geleceklerini güvene almaları gerektiğini düşünerek, başka bir meslek grubuna dahil olmalarını istemekte ve müzikle olan ilişkilerini kesmektedirler. Halbuki istatistiksel araştırmalara göre sınava gireceği yıl, müzik eğitimi almaya devam eden öğrencilerin %95′ i bir yüksek öğretim kurumuna girebilmiştir. Sınava gireceği için eğitimi bırakanların %20′ si sınavda başarı göstermiştir. Yurdumuzda “Çalgıcı” sıfatı ile aşağılanmaya çalışılan bir kitle olan müzisyenler, esasında normalin üzerinde yetilere sahip kişilerdir. Bilimsel araştırmalara göre, müzik ile uğraşan kimselerin hem sosyal, hem de matematiksel zekaları diğerlerine göre fark edilir derecede yüksektir.

Araştırmalara göre müzisyenlerin zeka (I.Q.) seviyesi, müzisyen olmayanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuç müzik eğitimi ve zeka gelişimi arasındaki ilişkiyi de destekler durumdadır. Müzik eğitimi alan bir insanda sadece müzik alanında gelişmeler sağlanmış olmamaktadır. Aynı zamanda bireyin iç dünyasında değişimler meydana geldiği gibi kişisel ve sosyal yaşamında da değişimler olmaktadır. Ayrıca müzik, beyin ve konsantrasyon arasında da ilginç ilişkiler vardır.

resim1

Müzisyenlerin düşünme ve uygulama sırasında aynı anda beynin her iki yarım küredeki hareketleri aktiftir. Çünkü müzisyen hem gördüğü notaları ve ritimleri beyninde düşünmekte, hem de düşündüğü şeyleri her iki elini, hatta ayak ritimlerini de kullanarak uygulamaya dökmektedir. Müzisyenlerin farklı melodik satırları birleştirerek, aynı anda her iki elini kullanarak senkronize tek bir müzik parçasına dönüştürmeleri ve özellikle nota sembollerini aynı anda hızlı bir şekilde okumadaki becerileri onların beyinlerinin hem sağ, hem de sol yarım kürelerini dengeli kullanmalarını sağlamaktadır.

resim2

Müzik insana neler kazandırır?

 • Matematiksel işlem yetisi,
 • Çözümleme kabiliyeti,
 • Disiplin davranışı,
 • Çalışma ve egzersiz bilinci,
 • İlham yetisi,
 • Yaratıcılık,
 • Daha yüksek duygusal zeka,
 • Analitik düşünme becerisi,
 • Daha özgür bir ruh hali ve sosyal statü.

Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun, gelecekte hem kendisine hem de topluma faydalı, ufku açık, bilinci yerinde, çözümleme kabiliyetine sahip bir birey olmasını istiyorsanız, lütfen sosyal faaliyetlerini destekleyiniz. Kültür ve sanat eğitimi bir toplumun ilerlemesinde en temel taşlardan birisidir.Onları müzikten uzaklaştırarak onlara daha iyi bir hayat sunmak bir yana; ortaya çıkması muhtemel bir “dahiyi” köreltiyor olabilirsiniz. Müzik, ister okul çağına gelmemiş olsun, ister üniversiteye hazırlanıyor olsun, ister ilköğretim de okuyor olsun, hiçbir çocuğun eğitiminde ve gelişiminde olumsuz bir etkiye yol açmaz. Müzik kimsenin mühendis ya da doktor olmasına engel değildir.

resim3

*Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.

14 Ekim 1925 İzmir Kız Öğretmen Okulu

*Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Kaynaklar: http://www.yenimakale.com/ataturkun-sanat-ile-ilgili-sozleri

      Melik Duyar,Dünya hafıza şampiyonu

      Genel internet veri tabanı

İlk Yorumu Siz Yapın !

Yorumlar

E-posta bilginiz gizli kalacaktır.